Loading

PAMUK

Tohum, sap, yaprak ve meyve gibi değişik bitki organları üzerinde oluşturdukları lifler nedeniyle yetiştirilen veya toplanan bitkilere “lif bitkileri” adı verilir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de lif bitkisi olarak en fazla pamuk (%99.9) üretilir. Pamuk için yapılan araştırmalar sonucu en uygun ekim zamanının Nisan-Mayıs arası hasat zamanının da Eylül-Ekim arası olduğu belirlenmiştir. Pamuk bitkisi az fakat sık yağışlı bir ilkbahar, orta nemli bir yaz ve kurak ve güneşli uzun bir sonbahar ister. Hasat zamanında pamuk kozalarından toplanan pamuk kütlüleri (kütlü=lif+tohum) çırçır fabrikalarında çırçırlanarak tohumdan lifler ayrılır ve iplik üretilebilecek hammadde olan  pamuk lifi  haline gelir.  Çırçırlama işleminden sonra pamuk prese makinelerinde sıkıştırılarak 225-240 kg arası balyalar oluşturulur ve satışa hazır hale getirilir. Çırçırlama sırasında yan ürün olarak elde edilen çiğitte %16-20 arasında yağ bulunur. Çiğit, yağ fabrikalarında prese ve ekstraksiyona sokularak pamuk yağı ve küspesi çıkartılır.