Loading

HUBUBAT

Bitkisel üretimin en önemli kaynaklarının başında tarla bitkileri gelir. Çünkü insanların beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünler tarla bitkileridir. Türkiye, coğrafik konumu nedeniyle, dünyada tarla tarımı yapmaya en uygun iklim ve toprak koşullarına sahip olan bir ülkedir. Bazı tropikal bitkiler dışında hemen her kültür bitkisinin yetişmesine uygun bir ekolojisi vardır. Çünkü üzerinde üç iklimin(Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan) ve dört mevsimin (İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış) yaşandığı geniş ve verimli arazilere sahiptir. Göz kamaştırıcı bir biyo çeşitlilik sergilemektedir; örneğin üçte biri endemik olan 10 binden fazla bitki türü Anadolu toprakları üzerinde doğal olarak yetişmektedir. Birçok tarla bitkisinin genetik kökeni (orijini) ve yayılma alanı olan Anadolu bitki ıslahı içinde önemli bir gen merkezidir. Üstelik Anadolu dünyada tarımın doğduğu ve geliştiği en az 10bin yıllık köklü bir ziraat geleneğine ve kültürüne sahiptir.

Dünyada tahıl olarak en fazla buğday, çeltik ve mısır, Türkiye’de ise en fazla buğday, arpa ve mısır üretilir. Serin iklim tahılları olan buğday ve arpa için yapılan araştırmalar sonucu en uygun ekim zamanının Eylül-Kasım arası olduğu, sıcak iklim tahılı olan mısır içinse en uygun ekim zamanının Nisan-Haziran arası olduğu belirlenmiştir. Kışlık olarak güz mevsiminde ekilen buğday ve arpa kardeşlenme evrelerinde kış mevsimini geçirip, sapa kalkma, tomurcuklanma ve çiçeklenme evrelerini ilkbahar mevsiminde sürdürürler ve nihayet yaz mevsiminde olgunlaşarak hasat edilirler. Yazlık olarak ekilen mısır ana ürün olarak yetiştirilecekse ilkbahar mevsiminde ekilir ve yaz mevsiminde veya en geç güz mevsimi başında hasat edilir. Eğer ikinci ürün olarak yetiştirilecekse kendisinden önce yetiştirilen bitki hasat edilir edilmez yaz mevsimi başında ekilir ve güz mevsiminde hasat edilir.